🎁 Je kunt nu ook zelf de toegevoegde locaties bewerken.


🎁 Als er filters worden gewist in de catalogus blijft de hoofdgroep ingesteld.


🎁 In het afroeporder overzicht worden de filters onthouden per sessie.


🎁 Bij het aanbiedingen/aanvragen overzicht worden de filters ook onthouden per sessie.


🎁 Bij het maken van een aanvraag kan er nu aangegeven worden dat het inclusief stickeren/transport moet zijn.

🎁 Bij het inzien van een aanvraag wordt nu de aangeboden prijs getoond.


En verder...

🎁 Er zijn extra opties toegevoegd bij een groot deel van de datum filters. Zo kun je nu naast de standaard 'dag, week, maand' ook kiezen uit een specifieke periode, de afgelopen 7 dagen of de afgelopen 30 dagen.

🎁 De eigenschappen in een offerte worden nu weergegeven in aparte kolommen.

Heb je het antwoord gevonden?