Naar de hoofdinhoud
Alle collectiesActuele thema's en vragenThema's
Voordelen aanmaken en verrekenen directe levering in of via Floriday
Voordelen aanmaken en verrekenen directe levering in of via Floriday

De verrekening in of via Floriday biedt meer mogelijkheden voor kopers in hun huidige manier van werken. Lees meer in dit artikel

Diede Barendse avatar
Geschreven door Diede Barendse
Meer dan een week geleden bijgewerkt

Verschil aanmaken directe levering buiten Floriday om versus via Floriday

Je kunt als klant naast bestellingen op aanbod, ook bestellingen doorgeven aan een kweker. De kweker maakt een directe levering aan voor bestellingen die via de telefoon, whatsapp of e-mail binnen zijn gekomen bij hem. Hier maakt de kweker een order voor de klant aan via zijn eigen pakket of via Floriday.

Als een kweker de order buiten Floriday om aanmaakt, wordt dit via de Connect-EAB verwerkt en verrekend naar jou als koper. Dit is in onderstaande afbeelding de situatie aan de linkerkant. Als de kweker de directe order via Floriday aanmaakt (direct in de schermen of via een API-koppeling), wordt dit verwerkt en voor de koper verrekend via Floriday. Dit is de situatie aan de rechterkant.

In het overzicht hierboven zie je dat de directe levering via Floriday (in de schermen of via de API-koppeling) verschillende voordelen biedt, zoals actuele orderstatus bij betaling en levering, betaalgarantie voor de kweker, met vreemde valuta kunnen werken, automatische factuurcontrole etc. Dit is allemaal niet mogelijk bij de verrekening via de Connect-EAB.

Meer handelsmogelijkheden

Directe orders verrekenen in of via Floriday biedt kwekers en kopers voordelen in hun huidige manier van werken. Zo is er een actuele orderstatus van de betaling en de levering direct in te zien als de directe orders via Floriday verrekend worden. Zo is het mogelijk om via Floriday informatie in te vullen en mee te geven over eigen fusten. Dit is niet mogelijk bij de Connect-EAB.

Ook is een actuele orderstatus van de betaling en de levering direct in te zien bij het werken via Floriday. Tevens zijn er additionele services mogelijk, zoals uitwisseling van stickers. Daarnaast biedt het verrekenen van directe orders ook een aantal toekomstige voordelen zoals bijvoorbeeld informatie over de orderstatus (Track & Trace), verrekening in andere valuta’s (USD), instelbare betaaltermijnen, etc.

De huidige techniek van de Connect-EAB is hierbij een beperking en kan deze aanvullende voordelen niet ondersteunen. Een aantal softwareleveranciers ondersteunen momenteel de module rondom de directe levering, andere softwareleveranciers hebben aangegeven dit te gaan ontwikkelen. Hierdoor wordt het straks voor iedere kweker mogelijk om de directe order via Floriday af te handelen en te laten verrekenen en kan de koper en de kweker van de voordelen profiteren.

Orderstatus

Als je een order hebt geplaatst via Floriday, krijg je altijd de actuele status rondom de order en de betaling te zien bij inkooporders. Dit wordt inzichtelijk gemaakt in Floriday in het overzicht van de inkooporders door middel van de icoontjes bij het onderdeel status.

Niet meer verrekenen dan order

Als je nu een order plaatst, is dat op basis van de levering. Een kweker kan niet meer leveren dan de order die is geplaatst. De koper heeft hierdoor de borg dat er niet meer wordt verrekend dan er in de order staat. Bij de connect-EAB kun je in theorie alles invoeren en is er geen directe link naar de order. Er is geen referentiepunt waar het wordt getoetst. Bij de nieuwe directe levering wordt dat altijd getoetst.

Bepaling wie orders invoert

Via de handelsinstellingen kunnen kopers invoeren welke kwekers directe orders kunnen en mogen invoeren. De koper kan hierin bepalen wie dit wel en niet kan doen voor hem door middel van uitzonderingen. Hierdoor blijf je als koper altijd zelf in control.

Acceptatie van correcties door kwekers/kopers

Je kunt sinds kort via de handelsinstellingen in Floriday aangeven of je dit geautomatiseerd wilt hebben. Je kunt hier ook uitzonderingen toevoegen, waardoor je dit alleen open kunt zetten voor een aantal kwekers in plaats van alle klanten. Hierdoor heeft de kweker meer controle over de correcties.

Eigen fust

Bij de connect-EAB krijgt de koper alleen VBN verrekencodes te zien. Als de kweker en de koper via Floriday werkt, krijgt de koper de verrekening van het fust en de maatvoering van het fust binnen. Alle details kan je als koper via Floriday ophalen. Ook krijgt hij hiermee inzicht in de karopbouw en het fust.

Automatische factuurcontrole

De automatische factuurcontrole gebeurd op basis van een order. Bij de connect-EAB klopt niet altijd bij het invoeren van de connect-EAB. Wat wij vanuit Floriday nu aanbieden is dat je vanuit de directe levering de sales order verrekend wordt. Dit is een extra check dat je zeker weet wat je bestelt ook op je factuur terecht komt en 2: als de factuur

Stickeruitwisseling

Kopers kunnen bij het plaatsen van een order, een sticker te beschikking stellen die de kweker vervolgens meeneemt in het afhandelen van de levering. Je kan met kar, fust of productstickers werken. Het voordeel is dat de stickers met de directe levering via Floriday in het logistieke proces ingebed zijn en de kwekers direct beschikking hebben tot deze sticker.

Logistieke (fust) sticker

Floriday is een sectorplatform, waarin we zowel het commerciële proces (orders) als het logistieke proces ondersteunen met functionaliteiten. Omdat we een sectorplatform zijn, bedienen we de gehele keten (kwekers, kopers, agenten etc.).

Met al die verschillende schakels in de keten worden partijen (aanbod) verschillende keren geplaatst. Uiteindelijk wil je deze partijen kunnen volgen voor je track en trace. Straks kun je één sticker gebruiken voor het gehele logistieke proces en kun je de partijen blijven volgen.

Je kunt als koper zijnde hierdoor de producten volgen en de fust sticker erop laten zitten, in plaats van opnieuw stickeren voor de eindklant. De logistieke fuststicker is toegankelijk voor alle schakels in de keten. Floriday levert de stickers aan bij de kweker tijdens het afhandelen van de levering.

Extra toegangsbeveiliging directe levering

Bij de connect-EAB is er geen sprake van specifieke gebruikersnaam of wachtwoorden per gebruiker. Bij floriday hebben we voor het uitwisselen van data een authorisatielaag ervoor gezet, namelijk de API-key. Met die API-key geeft de gebruiker toestemming aan de applicatie om namens hem dingen uit te voeren, een daarvan is het aanmaken van de directe levering. Als je de API-key niet hebt, heb je geen permissies en zou je geen directe levering kunnen maken. Dit is een extra laag bescherming.


Toekomst

Transportopdrachten

In de toekomst wordt het mogelijk dat je als koper zelf transportopdrachten kunt aanmaken, als je bijvoorbeeld af tuin iets wil ophalen bij de kweker.

Track & Trace

Straks kun je als koper zijnde de status van het product inzien en ophalen. Als de order wordt afgehandeld via floriday, wordt automatisch de eerste track en trace status klaargemaakt. We gaan nog meer informatie aan toevoegen aan het track en trace gedeelte, estimated time of arrival etc. Straks wordt deze informatie duidelijk aan zowel de koperkant als de kwekerkant in Floriday.

Gedifferentieerde financiële dienstverlening

Het wordt in de toekomst mogelijk om verschillen in te bouwen rondom het financiële gedeelte in Floriday. Dit is niet mogelijk bij de connect-EAB, dit is altijd het standaardtarief. Omdat de levering, ook wel de deal, in Floriday wordt gemaakt, kun je straks bijvoorbeeld andere betaalvoorwaarden hanteren voor contract X met kweker A ten opzichte van contract Y met kweker B. Je hebt een contract, waarin je andere financiële afspraken kunt maken t.o.v de reguliere stromen zoals bijvoorbeeld betaaltermijnen. Het wordt straks gemakkelijk om dit via Floriday in te richten, op zowel klant niveau en ook zelfs op orderniveau.

Wat betekent dit concreet?

De komende maanden zullen we kopers en kwekers informeren over de mogelijkheden en de ontwikkelingen bij de softwareleveranciers. Softwareleveranciers zullen de komende tijd de module rondom de directe levering via het pakket ontwikkelen en uitrollen bij hun gebruikers. Kopers en kwekers zullen hier via de softwareleverancier van op de hoogte worden gesteld.

Een actueel overzicht van de status per softwareleverancier rondom de directe levering is te vinden op onze website:

https://www.floriday.io/nl/softwareleveranciers
(Bekijk de kolom ‘Directe levering’)

Was dit een antwoord op uw vraag?