Alle collecties
Koppelen met Floriday
Releases
Winter Main Release 2022.2 Customer API
Winter Main Release 2022.2 Customer API
K
Geschreven door Karin Wangko
Meer dan een week geleden bijgewerkt

Vanaf 1 november is Floriday Customer API Winter main release 2022v2 stabiel en beschikbaar. Onderstaand is een beknopt overzicht van de belangrijkste verbeteringen in deze release. Daarna wordt per module omschreven welke functies beschikbaar zijn voor ERP leveranciers met voor iedere functie indien beschikbaar een link naar de functionele werking in Floriday als referentie. In het software-overzicht is te zien wat de belangrijkste functies zijn die softwareleveranciers (gaan) ondersteunen.

Functionele verbeteringen

 • Prijsstaffels in aanbiedingen: Toevoegen van optionele prijsstaffels (per kar, per laag, per fust) aan aanbiedingen in Floriday en het plaatsen van orders op aanbiedingen met prijsstaffels.

 • Contractbeheer: Aanmaken en accepteren van contracten in Florday. Zodat kopers en kwekers hun contactbeheer vanuit hun ERP kunnen doen.

 • Extra prijsgrondslagen voor aanvullende diensten: Naast stukprijs wordt ook prijs per fust voor bijv. fuststickers ondersteund zodat aanvullende diensten beter kunnen worden doorberekend.

 • Feestdagen in levervoorwaarden: Toevoegen van afwijkingen op de de levertijdensets bij bijvoorbeeld feestdagen.

 • Markeren van ontvangen partijen (ASN): Markeren van partijen als ontvangen (ok/nok) zodat de ontvangststatus gebruikt kan worden tbv. het correctieproces.

 • Updaten en verwijderen aanbod aanvragen: Updaten en verwijderen van nog niet geaccepteerde aanbod aanvragen en uitbreiden aanbod aanvraag met gewenst type beschikbaarheid (doorlopend of aftellend) en een optioneel beschikbaar aantal in stuks.

 • Klok(voorverkoop)aanbod: Ophalen van klok(voorverkoop) aanbod op basis van klok (voorverkoop) verkoop orders.

Technische verbeteringen

 • Factuurstatus: Voor verkoop orders een synchronisatie toegevoegd voor de factuurstatus met factuurnummer. Zodat de factuurstatus voor alle verkoop orders efficient kan worden bijgewerkt ipv. per verkoop order.

 • Nieuwe 'Trade instruments': Nieuwe 'trade-instruments' voor direct bieden en af-tuin veilen toegevoegd bij verkoop orders.

 • Nieuwe financiele claimstatus 'expired': Toevoegen van de financiele claimstatus 'expired' bij de verkoop order indien de maximale geldigheidsduur van 'claim' tbv. betaling door de koper verstreken is.

 • Verkoop order met versie en ID: Ophalen verkoop order met versie en ID, tbv. verkoop order geschiedenis.

 • Nieuw en uitgebreid sales order mutatie/correctie model bij verkoop orders: Nieuw model voor sales order mutaties met extra informatie zodat de diverse sales order versies altijd te herleiden zijn tot de eerste versie met de mutatie/correctie reden.

 • Verhuizing gate RFH Insights: RFH Insights endpoints zijn verhuisd naar een eigen Insights gateway.

 • Default rate limit toegevoegd: Aan alle endpoints is een default rate limit toegevoegd ten behoeve van de stabiliteit van het platform.

Artikelen

 • Ophalen van artikelen

 • Ophalen, creëren en verwijderen van geselecteerde favoriete artikelen en favoriete beladingsconfiguraties

Eigen fusten

 • Ophalen van eigen fusten.

Aanvullende diensten (verbeterd)

 • Ophalen van aanvullende diensten (verbeterd: extra prijsgrondslagen voor aanvullende diensten)
  Lees meer in dit artikel

Aanbod (verbeterd)

 • Ophalen van directe verkoop aanbod (verbeterd: prijsstaffels toegevoegd en updaten kopers bij aanbieding)

 • Ophalen van klok (voorverkoop) aanbod obv. verkoop orders. (nieuw)

Inkoop & verkooporders (verbeterd)

 • Ophalen, plaatsen en verwijderen van inkoop orders tbv. matching op aanbod via het Floriday inkoopdashboard

 • Ophalen, creëren en verwijderen orderverzoeken

 • Ophalen, plaatsen en annuleren van verkoop orders op aanbod (verbeterd: nieuwe financiële claim status 'expired')

 • Ophalen inzicht in financiële facturatie status geleverde verkoop orders (verbeterd: synchronisatie van de facturatie status van alle verkoop orders toegevoegd)

 • Ophalen inzicht in dynamische leverkosten van verkoop orders binnen een order/leverwindow

 • Ophalen van klok en klokvoorverkoop verkoop orders
  Lees meer in dit artikel

Afroeporders

Contracten (verbeterd)

 • Ophalen, creëren, accepteren/weigeren en verwijderen van contracten en contract bijlagen. (verbeterd: creëren, accepteren/weigeren en verwijderen toegevoegd)
  Lees meer in dit artikel

Klantstickers

Correctieverzoeken

Levervoorwaarden (verbeterd)

 • Ophalen levervoorwaarden (verbeterd: toevoegen feestdagen / niet leverdagen)

Logistiek

Leveringen

 • Ophalen van briefnummers behorende bij een verkoop order (tijdelijke oplossing totdat de ASN beschikbaar is).

 • Ophalen plantenpaspoorten tbv. vermeerdering

 • Ophalen van leveraankondigingen (ASN) tbv. logistieke planning en binnenmelding leveringen

 • Markeren van ontvangen leveringen

 • Markeren van ontvangen partijen (nieuw)

Aanvragen (verbeterd

 • Ophalen en creëren van aanvragen voor een aanbieding. (verbeterd: updaten en verwijderen aanbod aanvragen, bij aanvraag gewenst beschikbaarheids type (doorlopend/aftellend) en optioneel aantal stuks toegevoegd)

 • Ophalen en creëren van aanvragen voor een artikel.

 • Ophalen en creëren van aanvragen voor een beladingsconfiguratie van een artikel.
  Lees meer in dit artikel

Netwerk

Organisaties

 • Ophalen van leverancier organisaties en certificaten.

Voorraadlocaties

Insights veilprijzen

 • Ophalen gemiddelde veilprijzen per dag voor iedere VBN productcode geveild door de kweker. Een Insights abonnement is vereist.

Was dit een antwoord op uw vraag?