Alle collecties
Actuele thema's en vragen
Geen serviceheffing bij transacties via Floriday
Geen serviceheffing bij transacties via Floriday

Laat de transactie via Floriday verlopen

Laura Nowee avatar
Geschreven door Laura Nowee
Meer dan een week geleden bijgewerkt

Vanaf 1 juli 2023 wordt er geen serviceheffing meer in rekening gebracht voor iedere transactie die volledig via Floriday verloopt. Hiervoor moet de order aan 2 voorwaarden voldoen:


Order via Floriday plaatsen

Om recht te hebben op het vervallen van de serviceheffing, moet de order via Floriday geplaatst worden. Dat kan op verschillende manieren:

Bestellen via de Floriday schermen:

Bestellen via het softwarepakket gekoppeld aan Floriday:

 • Floriday API-koppeling

 • Floriday VMP-koppeling

 • FloraXchange VMP-koppeling

 • FloraMondo VMP-koppeling

 • Florecom (inkoopdashboard)

Bestellen via andere digitale marktplaatsen:

 • FloraMondo schermen

In het inkooporderoverzicht kun je zien of de order op de juiste manier geplaatst is. Door in de filters Aangemaakt door kweker aan te klikken, kun je filteren op orders die door de kweker zijn aangemaakt. Over deze orders betaal je nog serviceheffing.

Werk je via de API-koppeling? Deze kenmerken kun je niet terugvinden in het softwarepakket. Log hiervoor in op Floriday.


Afhandeling via Floriday door de kweker

Om de serviceheffing te laten vervallen moet de kweker de order financieel afhandelen via Floriday. In het inkooporder overzicht kun je zien of de order op de juiste manier is afgehandeld door de kweker.

 • Orders met een briefnummer zijn correct afgehandeld via Floriday (of een gekoppeld pakket). Indien de order ook geplaatst is via Floriday, wordt er geen serviceheffing in rekening gebracht.

 • Orders zonder briefnummer zijn afgehandeld met een Connect-EAB. Deze order voldoet niet aan de voorwaarde waardoor hiervoor de serviceheffing wel in rekening wordt gebracht.

Is de order niet op de juiste manier afgehandeld? Dan kun je dit onder de aandacht brengen bij kwekers. Op de volgende manieren kunnen zij de order juist afhandelen:

 • Afhandeling via de Floriday schermen

 • Afhandeling via softwarepakket gekoppeld aan Floriday (module 'directe levering via Floriday')


Wat is de status van mijn softwareleverancier?

Is je softwarepakket gekoppeld via de API of de VMP van Floriday, FloraMondo of FloraXchange, dan verlopen je bestellingen via Floriday en kom je in aanmerking voor de korting op de serviceheffing. Is je softwarepakket nog niet gekoppeld? Neem dan contact op met je softwareleverancier om dit in orde te maken.


Facturatie

De facturatie van de serviceheffing verloopt via RFH. In het overzicht van de Connect-factuur die dagelijks wordt gestuurd, kun je zien over welk bedrag nog wel serviceheffing wordt betaald. In de specificatie kun je achterhalen voor welke orders dit geldt:

 • Achter het klantnummer (Customer number) staat de letter F vermeld voor orders die door de koper geïnitieerd zijn en vrijgesteld zijn voor serviceheffing. De F staat voor via Floriday koper.

 • Staat er geen letter F vermeld, dan is dit een order die door de kweker geïnitieerd is en daarmee is er wel serviceheffing van toepassing.

Was dit een antwoord op uw vraag?