Alle collecties
Koppelen met Floriday
Summer Main Release 2023v1 Customer API
Summer Main Release 2023v1 Customer API

Ieder halfjaar wordt een nieuwe release van de Customer API live gezet. In dit artikel omschrijven we de inhoud van deze main release.

K
Geschreven door Karin Wangko
Meer dan een week geleden bijgewerkt

Vanaf 1 juni is Floriday Customer API Summer main release 2023v1 stabiel en beschikbaar. Onderstaand is een beknopt overzicht van de belangrijkste verbeteringen in deze release. Daarna wordt per module omschreven welke functies beschikbaar zijn voor ERP leveranciers met voor iedere functie indien beschikbaar een link naar de functionele werking in Floriday als referentie. In het software-overzicht is te zien wat de belangrijkste functies zijn die softwareleveranciers (gaan) ondersteunen.

Functionele verbeteringen

 • Later plaatsen en automatisch matchen van aanvullende stickers diensten: Voor kopers mogelijk gemaakt nadat de order is geplaatst hun de stickers te selecteren voor de kwekers. Daarnaast kunnen kopers als alternatief voor het selecteren van de juiste aanvullende stickerdienst de sticker gegevens meesturen die automatisch worden gematcht door Floriday aan de mogelijkheden van de kweker. Kwekers dienen hiervoor default stickerdiensten aan te geven in Floriday. Deze werkwijze past veel beter bij de praktijk.

 • Klokvoorverkoop inkopen: Klokvoorverkoop aanbod ophalen en het plaatsen van klokvoorverkoop orders door kopers.

 • Custom sync: In Floriday kunnen filteren van aanbod door kopers, zodat alleen het gefilterde aanbod in hun ERP komt wat de belasting reduceert voor hun ERP systemen tov. als al het aanbod wordt binnengehaald.

 • Incoterm validaties: Incoterm en afleverlocatie valideren bij het plaatsen van orders waarvan de transacties verwerkt worden door de RFH betaaldienstverlener zodat na controle de juiste BTW wordt berekend.

 • Incoterm correcties: De Incoterm kan worden gecorrigeerd in de verkoop order via het correctieverzoek.

 • Contactpersonen in de order: Toevoegen van contactpersonen in de orders en correcties op orders zodat kopers en kwekers weten wie ze moeten bereiken als er vragen zijn.

 • Herkenning Inkooptip in aanbieding: Voor aanbod is het type Inkooptip toegevoegd zodat de inkooptip kan worden herkend.

 • Voorkeursfoto en koper artikelnaam bij artikelselectie: Het selecteren van een voorkeursfoto en toevoegen van koper artikelnaam bij een artikelelectie door de koper.

 • Verkoop orders uit exporteurmodule: Het ter beschikking stellen van verkoop orders afkomstig van de exporteursmodule voor kopers.

Technische verbeteringen

 • Rate-limiting: Het limiteren van het gebruik van de API om platformstabiliteit voor gebruikers te garanderen.

 • Uitbreiding foutmeldingen met details: Om sneller te begrijpen waar problemen zich voordoen zijn de foutmeldingen uitgebreid met fouttype en details.

 • Synchronisatie facturatiestatus verkooporders: Het toevoegen synchronisatie mogelijkheden voor de facturatiestatus van verkoop orders.

 • Herkenning 'handelskanaalinterface' in verkoop order: Het toevoegen van de de herkenning hoe en via welk kanaal een verkoop order tot stand is gekomen. Deze herkenning was in de vorige versie komen te vervallen en is opnieuw toegevoegd.

 • Indicatie 'Invalide Floricode data' voor artikel toegevoegd: Indien de Floricode VBN productcodes of kenmerken expireren krijgt het artikel de indicatie 'Invalid Floricode data'.

 • Betaaldienstverleners 'RFH e-wallet' en 'FX services': betaaldienstverleners RFH-ewallet en FX services zijn toegevoegd in de voor gebruik in Floriday.

 • Updaten levertijdensets indien verwijderd: Verwijderde levertijdensets kunnen worden ge-update in de ERP van kopers. Dit komt voor als kwekers kopers verwijderen uit de koperspecifieke levertijdensets.

 • Opvragen artikel: Het kunnen opvragen van een artikel met een Trade-item Id voor kopers in hun ERP.

 • Laatste mutatiedatum/tijd artikel toegevoegd: Het toevoegen van de mutatiedatum/tijd in trade-items.

 • Standaard gebruik aanbod synchronisatie: Voor een correcte en efficiente werking van het verwerken van aanbod door koper in hun ERP wordt al enige tijd aanbod synchronisatie ondersteund. Het eenmalig opvragen van een aanbodslijst wordt niet meer ondersteund omdat deze niet volledig, niet up-to-date blijven en onnodige belasting veroorzaken.

 • Expiratiedatum/tijd van credit claim in verkoop order: De expiratiedatum/tijd van credit claim in de verkoop order toegevoegd voor kopers die inkopen via de e-wallet/gelimiteerde betaalzekerheden. Voor de expiratiedatum/tijd moet de levering van de verkoop order hebben plaatsgevonden.

Artikelen

 • Ophalen van artikelen

 • Ophalen, creëren en verwijderen van geselecteerde favoriete artikelen en favoriete beladingsconfiguraties

Eigen fusten

 • Ophalen van eigen fusten.

Aanvullende diensten

Aanbod

Inkoop & verkooporders

 • Ophalen, plaatsen en verwijderen van inkoop orders tbv. matching op aanbod via het Floriday inkoopdashboard

 • Ophalen, creëren en verwijderen orderverzoeken

 • Ophalen, plaatsen en annuleren van verkoop orders op aanbod

 • Ophalen inzicht in financiële facturatie status geleverde verkoop orders

 • Ophalen inzicht in dynamische leverkosten van verkoop orders binnen een order/leverwindow

 • Ophalen van klok en klokvoorverkoop verkoop orders
  Lees meer in dit artikel

Afroeporders

Contracten (verbeterd)

Klantstickers

Correctieverzoeken

Levervoorwaarden

 • Ophalen levervoorwaarden

Logistiek

Leveringen

 • Ophalen van briefnummers behorende bij een verkoop order.

 • Ophalen plantenpaspoorten tbv. vermeerdering

 • Ophalen van leveraankondigingen (ASN) tbv. logistieke planning en binnenmelding leveringen

 • Markeren van ontvangen leveringen

 • Markeren van ontvangen partijen

Aanvragen (verbeterd

Netwerk

Organisaties

 • Ophalen van leverancier organisaties en certificaten.

Voorraadlocaties

Insights veilprijzen

 • Ophalen gemiddelde veilprijzen per dag voor iedere VBN productcode geveild door de kweker. Een Insights abonnement is vereist.

Was dit een antwoord op uw vraag?